Projekt 8.2 PO IG/ Dotacje UE/ Projekty UE


Gospodarka EU

Dotacje na innowacje

Informacje o projekcie


Wszelkich informacji związanych z projektem pt. „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych, informacji i procesów handlowych” udziela:

Łukasz Bura
tel. (22) 664-76-32
e-mail: l.bura@ultima.pl

Postępowania ofertowe realizowane są zgodnie z zasadami przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego i niedyskryminującego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

I.1 Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B.

I.2 Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer z monitorem 19'', klawiaturą, myszką i systemem operacyjnym).

I.3 Zakup WNiP w postaci oprogramowania do zestawu komputerowego pakiet aplikacji biurowych dla małych firm (3 szt.) (m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacja do prezentacji).

I.4 Zakup usługi szkoleniowej (1 szt.) – 2 dniowe szkolenie specjalistyczne dla użytkowników systemu B2B (5 pracowników firmy)


Zapytanie ofertowe
Protokół wyboru

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji wdrażającej